Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013                                            NẾU

                 Nếu ngày xưa anh gặp em
                 Thì nay chắc đời em lại khác
                 Nếu ngày xưa em yêu anh
                 Thì nay lòng không buồn man mác
                 Nếu cho em một điều ước
                 Thì những ngày quen anh cứ để vẹn nguyên
                 Cho dù tình cảm của chúng ta cách trở
                 Không đầy ắp như ta vẫn hằng mơ
                 Nhưng mong anh không được hững hờ
                 Mối tình  em tia nắng chiều sắp tắt  
                 Dù có tát cạn nước biển đông hết sạch
                 Thì em vẫn một lòng
                 Mãi mãi nhớ thương anh

                                         Vầng Trăng khuyết

                                                1/5/2013