Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

                          
                  SIÊU BÃO HAI JAN


                  Này siêu bão ! Sao mi tàn ác thế ?
                  Mi  tung hoành ngang dọc khắp nơi
                  Con người  oằn mình trong  bão tố chơi vơi
                  ở  Pi líp pin  mi  làm  hàng ngàn  người chết
         
                 Hãy cút đi ! Tội ác mi kể sao cho hết
                 Hàng cây xanh tươi  gục  ngã  chắn lối đi
                 Siêu  bão mạnh , mà  cũng có lúc suy
                 Mặt trời ơi ! Hãy lên cao cho nhân loại ngừng tang tóc

                Ta biết ơn, trong hang có chú Cóc
                 Đang nghiến răng , muôn dân kịp đề phòng
                 Để mọi gia đình vẫn hạnh phúc đêm đông
                 Để thuyền ra khơi cánh buồm no gió

                Siêu bão  đi qua bao xác người nằm đó
                Ta  đốt nén hương vĩnh biệt ngàn thu
                Trong đổ nát , hoang tàn ,siêu bão cứ vô tư
                Ta nát lòng sẽ chia  , pi líp pin đầy nước mắt

                Nín đi em ! Cha mẹ  vùi dưới đất  .
                Thế giới năm châu cùng nâng bước em đi !
               

                                            Bình Long  11/ 11/2013
                                                 CẨM TUYẾT
                                    Phó CT –  CLB Thơ VN –Tỉnh BP

      Thông qua bài thơ  cho CT xin chia sẽ những nổi đau mất mát  thiệt hại lớn về người và của do Siêu bão có tên Hai jan  đi qua  trên đất nước Pi líppin  và  ở các tỉnh phía Bắc nước ta .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét