Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015      SINH RA LÀ PHẢI CƯỜI
                   (Nhân tình thế thái )

Kiếp sau xin ước  một lời
Sinh ra phải cất tiếng cười đầu tiên
oa oa ! Giờ phút linh thiêng
Nên đời đau khổ triền miên mếu hoài 

Khen cho lắm kẽ thầy dùi
Vẽ ra bia miệng  , cho  người khóc chơi
Tâm xà , khẩu phật trời ơi !
Thượng đế chứng giám thói đời hôm nay !!!

                 (  Cảm tác trước những sự đời ngang trái )                         

                                              Ngày 23 / 9 / 2015
                                               Lê Thị Cẩm Tuyết 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét