Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

                            BÀI THƠ LỤC BÁT KHÔNG ĐỀ
          

                                      Anh về chia bớt chữ đi
                                Cho em một  chữ em đi “vỡ  lòng “
                                     Đời người ngắn ngủi trần hồng
                                 Em đây chữ ít nên dòng lệ rơi
                                    Thân em  như cánh  hoa rời
                               Không còn hương  sắc như hồi còn  xuân
                                     Kiếp em bể khổ phong trần
                                 Không tài, không sắc , nhiều lần sai oan !
                                     Em về  thích đóng giả NAM  
                                 Không làm THỊ nữa  đa đoan tình  người
                                     Chấp tay vái  lạy ông trời
                                Giàu sang ai biết, phận nghèo ngó đâu ?
                                      Bây giờ tháng bảy mưa ngâu
                                 Lời thơ , ô  thước bắc cầu anh đi
                                     Vầng  trăng đã khuyết  nói chi
                                 Yêu thơ, lắm  bạn người thì  gét  ganh ?
                                      Đời em lận đận muôn phần  
                                Đã  già , lại xấu sao đành yêu ai ?
                                      Thương người  đến lúc ban mai
                                Mến người xế bóng đường dài xe lên
                                       Bạn thơ  nhiều , chỉ biết tên
                                Em đi  lễ hội nắng lên  sân đình
                                       Tiếng lòng bao bạn thơ tình
                                Trời dâng nước lớn,  lục bình uống  no
                                        Đàn ông trong thế giới to
                                Thân em bé nhỏ  cái cò  cõng con
                                         Cõng luôn đàn cháu tí hon
                                  Oằn lưng , cuộc sống vẫn còn  chưa ưng
                                          Em xin anh chớ dững dưng  
                                  Thương em ,anh nhớ xin đừng buồn em
                                          Kiếp sau em sẽ đáp đền
                                   Anh đừng hát nữa “sao em vội  lấy chồng “
                                          Thơ ai  anh đọc xiêu lòng !
                                   Chỉ mong trời phật chạnh lòng thương  ta
                                          Hoàng hôn tím ngắt  hoa cà  
                                   Đất trời  đọng lại bài  thơ  không đề .!!!!
  
                                                             Cẩm Tuyết
                                                                   Phó CT CLB Thơ VN Tỉnh BP
                                                                           Ngày  11/9/ 2013


0 nhận xét:

Đăng nhận xét