Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013


                    BÃO TRỜI VÀ BÃO LÒNG

                                Bàn tay vô hình của bão
                                Xé nát vụn mái nhà tôn
                                Bão nghiến răng ken két dưới màn đêm
                                Gốc mít to trước nhà lật đổ

                                Quê tôi người dân chăm chỉ
                                Cả đời lận đận có mái nhà
                                Bão trời vung  nắm đấm thoáng qua
                                Bão tham ô , lấy đi nhiều thứ thế ?

                                Mong trời đất bình yên sông bể
                                Bão trời đừng nổi giận với quê tôi
                                Đem của cải đổ hết biễn khơi
                                Để bão lòng tôi tan tành , trống vắng !!!

                                                             Cẩm Tuyết
                                                           Ngày 1/ 10/ 2013

                                                   Cơn bão số 10 đi ngang  quê tôi 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét