Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013


  ĐƯA  TIỄN BÁC ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP


     Lưng cõng cả giang sơn hơn thế kỹ
     Đất nước yên bình rồi , bác Giáp lại ra đi
     Cả cuộc đời chỉ huy đánh giặc
     Cho hạnh phúc nước nhà , trang sử đỏ còn ghi

    Mưa ơi ! Đừng tuôn trào lệ nữa
    Hãy lau khô nước mắt-- hóa bình minh 
    Nén đau thương mất mát dấu trong tim
    Gọi nắng lên đi !đưa tiễn bác về bên kia thế giới

                            Cẩm Tuyết BP
                        ĐT : 0944955787

Vô cùng thương tiếc đại tướng Võ Nguyên  Giáp đã từ trần ngày 5 tháng 10 năm 2013
  0 nhận xét:

Đăng nhận xét