Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014


                   BỊ ĐA TÌNH

Làm thơ tình nên cũng bị đa tình
Không đa tình sao thơ tươi mát
Dòng thơ ơi ! Cứ đa tình nét bút
Đa tình trong thơ đâu có tội tình chi
Là thi sĩ yêu đến cuồng si
Nhưng  đêm về , đa tình ôm lẽ bóng
Và có khi đa tình hồn cháy  bỏng
Quay phía  nào cũng có bóng người yêu !

                                  Cẩm Tuyết Bình phước

                                             Ngày 27/6/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét