Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015


Hình ảnh CT nhận HCV năm 2012  cấp quốc gia về thi trình diễn thơ lục bát với bài thơ ĐẢO TRƯỜNG SA 
tiết mục tự biên tự ngâm thơ 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét