Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015


Bài múa Bình long Bình phước yêu thương thơ Lê Thị Cẩm Tuyết , phổ nhạc Quang Vượng minh họa múa cho thơ do 7 HV CLB Thơ VN tỉnh BP trình bày 
Bài thơ minh họa múa và phổ nhạc đạt HCV tại Thi trình diễn thơ lục bát toàn quốc tại Hà nội năm 2014


0 nhận xét:

Đăng nhận xét