Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Kính tặng anh Bùi Hữu Giao

                     Cảm nhận khi đọc Hành trang vào đời của Bùi Hữu Giao

Cuốn sách là một cẩm nang
Hành trang cuộc sống tôi mang vào đời
Quý anh quá! Bùi Hữu Giao ơi!
Kho báu trong sánh khắp nơi soi vàoKiến thức tuyệt, sáng như sao
Dẫn cho nhân loại năm châu soi đường
Đọc xong ghi cốt khắc xương
Truyền cho con cháu làm đường sách ghi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét